Исхрана

Посебно водимо рачуна о здравој исхрани.

Сарадња са нутриционистом омогућава успешно планирање и спровођење правилне исхране. Као резултат тога у Предшколској установи ,,Баштица” деци се обезбеђује храна са максимално очуваном хранљивом и биолошком вредношћу, здравствено безбедна и хигијенски исправна.

Особље које се бави сервирањем хране адекватно је обучено и под редовним санитарним прегледом.

Радни простор и посуђе се редовно одржава средствима за дезинфекцију.

Распоред сервирања оброка:

  • Доручак: 07:30 – 09:00
  • Воћна ужина: 10:30 – 11:00
  • Ручак: 11:30 – 13:30
  • Прва поподневна ужина: 14:30 – 15:00
  • Друга поподневна ужина: 17:00 – 17:30